fbpx

שאלות ותשובות

בהליך הגישור, המגשר הוא צד שלישי נייטרלי ללא משוא פנים, המסייע לצדדים במו"מ להבין את האינטרסים והצרכים  של כל צד. המגשר מנוע מלתת ייעוץ משפטי למי מהצדדים ואינו מייצג אף אחד מהצדדים בהליך.

בשיטת הגירושין בשיתוף פעולה עורך דין מייצג אותך, שומר עליך, מייעץ לך באופן שוטף בכל שלבי ההליך. תפקידו של עורך הדין להביא להסכם עם בן/בת זוגך מחוץ לכותלי בימ"ש. עורך הדין הוא בעל ניסיון בעבודה בשיתוף פעולה עם היועצים הרגשיים ו/או הפיננסים. בהליך זה ניתן מענה הולם לפן הרגשי והפיננסי מה שמאפשר הליך מאוזן, חיובי ופורה המביא להסכם.

הצוות השיתופי הוא שילוב אנשי מקצוע שאתה/את ובן/בת זוגך סבורים שיסייעו בהליך. הצוות יסייע וידריך אתכם כ"פותרי בעיות" ולא כיריבים. האפשרויות הן:

  • שני עורכי דין, המייצגים כל אחד מהצדדים
  • יועץ רגשי (אחד או שניים)
  • יועץ פיננסי ו/או מומחה ילדים

הליך הגירושין בשיתוף פעולה מאפשר לכם להפחית את המתח והעוינות הנילווים להליכי הגירושין, להתמודד עם חילוקי הדעות ביניכם בפתיחות תוך שיתוף פעולה ביניכם. ההליך מאפשר לכם לנהוג בהגינות ובכבוד הדדי ולנהל דיון פורה שיוליד הסכם שיהיה טוב לשניכם.

כשאתם מחליטים על הליך גירושין בשיתוף פעולה, כל אחד מכם שוכר עורך דין שיתופי מטעמו ראה אנשי המקצוע – עורכי הדין. בהמשך תבחרו, בשיתוף עם עורכי הדין , את הצוות המקצועי שילווה אותכם בפן הרגשי והכלכלי. הצוות המקצועי עשוי לכלול יועץ/ יועצים רגשי/ים ו/או מומחה ילדים (ראה אנשי המקצוע – יועצים רגשיים, איש פיננסים ראה אנשי המקצוע – יועץ  פיננסי). אנשי המקצוע יסייעו לכם להעביר מידע ביניכם, להגדיר ציפיות וצרכים ולהגיע להסכם. כל אנשי המקצוע חותמים על הסכם שלא לפנות לבית המשפט.

 

כמה מהיר יהיה הליך הגירושין בשיתוף פעולה תלוי בכם. הליך הגירושין בשיתוף פעולה יכול להיות יותר ישיר ויעיל, שכן בהליך זה מתמקדים בפתרון בעיות במקום בלהטיח האשמות וטענות, כפי שקורה בכתבי הטענות המוגשים בהליכים המתקיימים בערכאות השונות. ההליך נותן הזדמנות להגיע לפתרונות מכובדים, תוך גילוי ותקשורת פתוחה ומיטבית ומתן מענה לכל הסוגיות  במחלוקת. כיוון שהתהליך נעשה מחוץ לבית המשפט, מהירות ההליך אינה תלויה בהמתנה לדיונים אלא רק בכם.

 

הגירושין הם פרידה וסיום אך גם התחלה של דרך חדשה. אחד מהיתרונות הגלומים בהליך הגירושין בשיתוף פעולה הוא שההליך מסייע ליצור תשתית לחיים שאחרי הפרידה ולהעמיד את ילדיכם בראש סדר העדיפויות, אך בה באותה העת, לדאוג לכם ולעתידכם.  בנוסף לכך, הליך זה מאפשר, במקרה הצורך, תשתית לישוב סכסוכים גם בעתיד, ככל שיהיו.

 
  • מאפשר לכם לשתף פעולה ביניכם.
  • מאפשר לכם להיות מעורבים בפתרון בעיותיכם באופן ישיר.
  • מאפשר לשמור על תקשורת ויחסים טובים עם בן/בת הזוג.
  • מונע קרבות בבית משפט, הגוזלים זמן ומחיר יקר.
  • מאפשר להעמיד את טובת הילדים בראש סדר העדיפויות

ההבדל החשוב בין הליך הגירושין בשיתוף פעולה לליטיגציה הוא שהשליטה נמצאת בידיים שלכם ולא בידי השופט וזאת בניגוד לליטיגציה – שם השופט קובע!

אנשי המקצוע בהליך הגירושין בשיתוף פעולה מחוייבים לסייע לכם להגיע להסכם, מחוץ לבית המשפט, ולא לגרור אתכם להליכים בבית המשפט.

עורכי הדין בהליך הגירושין בשיתוף פעולה פועלים ביניהם בשיתוף פעולה בעוד שבבתי המשפט הם צדדים יריבים. 

ההליך נותן מענה לפן הרגשי – שהוא פן דומיננטי במחלוקות שבהליך הגירושין שאינו מקבל מענה בליטיגציה. כאשר בעיות נדונות בגלוי, הפתרון המתקבל מתאים יותר לצרכים האמיתיים של הצדדים.

פתרון המחלוקות בהליך הגירושין בשיתוף פעולה נעשה מבלי לשרוף גשרים ומבלי לנתק יחסים משפחתיים.

ההליכים בבתי המשפט ובבתי הדין הרבניים בממוצע נמשכים 3 שנים בעוד שבהליך הגירושין בשיתוף פעולה הם מסתיימים בתוך חודשים ספורים. 

אתם חוסכים את המשאבים הכספיים והרגשיים בהליך הגירושין בשיתוף פעולה בעוד שבהליך הליטיגציה הם עלולים להיגמר. 

בהליך זה עורכי הדין המייצגים אתכם, בדיוק כמו בהליך ליטיגציה בבית המשפט, ומסייעים לכם לקבל מענה מיטבי לצרכים שלכם. בשני ההליכים מבררים בדיוק מה נצבר על ידכם ומה אמור להתחלק. בשני ההליכים מתקבל פסק דין, כאשר בהליך הגירושין בשיתוף פעולה, אתם אלה שכותבים את פסק הדין שלכם!

רוצים לקחת
חלק בעשייה?

אנשי המקצוע העוסקים בתחום הגירושין בשיתוף פעולה עוברים כולם הכשרה בסיסית רשמית, המוכרת על ידי הארגון העולמי של ה – IACP  וחלקם אף ממשיכים לעבור הכשרות נוספות.