fbpx

אודות הארגון הישראלי לגירושין בשיתוף פעולה

אודות הארגון

ה"ארגון הארצי לגירושין בשיתוף פעולה" נועד לאגד ולארגן את אנשי המקצוע העוסקים בתחום הגירושין בישראל ולהוות בית מקצועי עבורם.
אנשי המקצוע משתייכים לשלושה תחומי עיסוק – התחום המשפטי (עורכי דין לדיני משפחה), התחום הטיפולי (פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, מטפלים זוגיים ו/או משפחתיים, עובדים סוציאליים) והתחום הפיננסי (כלכלנים, רו"ח, אקטוארים).

רוצים לקחת
חלק בעשייה?

אנשי המקצוע העוסקים בתחום הגירושין בשיתוף פעולה עוברים כולם הכשרה בסיסית רשמית, המוכרת על ידי הארגון העולמי של ה – IACP  וחלקם אף ממשיכים לעבור הכשרות נוספות.