fbpx

המצב בארץ

הליך הגירושין בשיתוף פעולה החל לפעול בישראל בשנת 2009, עם העברת ההכשרה הראשונה של גירושין בשיתוף פעולה, ע"י  המוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין. מאז התקיימו בארץ עשרות הכשרות בסיסיות נוספות ב"גירושין בשיתוף פעולה". בהכשרות אלו הוכשרו מאות אנשי מקצוע, אשר הוסמכו להליך הגירושין בשיתוף פעולה, המהווים כיום את קהילת אנשי המקצוע בגירושין בשיתוף פעולה.

קבוצות עבודה ועמותות

בארץ כיום פועלות עמותות וקבוצות עבודה רבות, הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי, לרבות רשויות  מקומיות, אשר מאגדות את אנשי המקצוע המציעים הליך של גירושין בשיתוף פעולה.

סקטור פרטי:

להתגרש בשלום- http://israeldivorce.co.il
מכון אדלר – https://machon-adler.co.il

להתגרש  ביחד – https://goodivorce.co.il

הסכמות –  https://www.hascamot

נפרדים – http://www.nifradim.nco.ilet

* הארגון אינו אחראי לקיומן של הקבוצות בפועל

הסקטור הציבורי:

עיריית רמת גן
מכון אדלר
עיריית ראש העין
מרכז רקמן – אונ'  בר אילן
קבוצת רמלה
יחידות הסיוע
עיריית אשדוד
מועצה אזורית בני שמעון
עיריית באר שבע

*הארגון אינו אחראי לקיומן של הקבוצות בפועל

רוצים לקחת
חלק בעשייה?

אנשי המקצוע העוסקים בתחום הגירושין בשיתוף פעולה עוברים כולם הכשרה בסיסית רשמית, המוכרת על ידי הארגון העולמי של ה – IACP  וחלקם אף ממשיכים לעבור הכשרות נוספות.