fbpx

תפקידו של המומחה הפיננסי בהליך גירושין בשיתוף פעולה

מאת אורי וולף, כלכלן בכיר בעל תואר שני, מגשר ועוסק בתפקיד המומחה הפיננסי בהליך גירושין בשיתוף פעולה התמחות בהערכת שווי חברות ועסקים

לאחרונה הסתיים בהצלחה הליך גירושין בשיתוף פעולה (הליך "קולברטיבי") בו השתתפתי. אחרי תקופת התדיינות ארוכה עם/בין? עורכי הדין, נקראתי לשמש בהליך כמומחה פיננסי לצורך הערכת שווי החברות שהיו בבעלות בני הזוג. נדרש לא יותר ממספר שעות מועט כדי לסייע לזוג ולעורכי דינם להגיע להסכם סופי.

במסגרת הליך הגירושין בשיתוף פעולה מלווה כל אחד מהצדדים ע"י עורך דין המייצג אותו בכל זכויותיו המשפטיות וביתר ההיבטים המשפטיים המתלווים להליך. ההליך מאפשר גם לכל אחד מהצדדים להיות מלווה ביועץ רגשי (פסיכולוג או מטפל מוסמך),המסייע לו להתגבר על הקשיים הנפשיים והאישיים הנלווים להליך הגירושין לכל אורכו. מסתבר כי קיימים מקרים בהם תהליכי גירושין קולברטיביים (כמו גם תהליכי גירושין בכלל) נתקעים ונעצרים בגלל חוסר ידע, חוסר מיומנות וחוסר הסכמות בתחום הכלכלי-פיננסי, בעיקר במקטע הערכת הנכסים השונים ולאחר מכן בחלוקתם הצודקת.

אחד היתרונות בעלי תועלת אותם מקנה הליך הגירושין בשיתוף פעולה לשני בני הזוג, הינו הליווי הצמוד במקטע הכלכלי באמצעות המומחה הפיננסי, המקצועי והניטרלי לחלוטין, המהווה חלק בלתי נפרד מההליך  והצוות העוסק בהליך הגירושין בשיתוף פעולה. .

זוגות המגיעים לתהליך הגירושין הקולברטיבי (ולתהליך הגירושין בכלל) עומדים בפני מצב נפשי קשה בהיבט ההישרדות הפיננסית, בו עליהם להיפרד מנכסים כלכליים שונים בעלי ערך, נכסים אותם ראו במהלך הנישואין כחלק בלתי נפרד מהנכסים שלהם (עסק, דירה, חסכונות, קופות גמל ופנסיה וכד'). הסיטואציה רוויה בפחדים פנימיים, בחששות, בלחצים, ובמידה רבה של אי וודאות של כל אחד מבני הזוג בנפרד בפני המצב הכלכלי – פיננסי החדש עימו עליו להתמודד.

בקרב כל אחד מהצדדים קיימים חששות ופחדים לגבי שווים וערכם של הנכסים השונים המצויים בבעלותו לצורך החלוקה עם בן הזוג השני – כדוגמת חברה או עסק אותו מנהל אחד מבני הזוג (ואשר אינטואיטיבית "שייך לו" בלבד הואיל והקים אותו בעשר אצבעותיו), כדוגמת פנסיה ממקום עבודה (גם היא שייכת "לו בלבד" בגין שנות עבודה רבות) וכמו גם קופות גמל וחסכונת אחרים – והאם הם יוערכו נכונה ובאופן צודק והגון בהליך.

כאן נכנס לתמונה המומחה הפיננסי הבלתי תלוי המביא איתו מקצועיות בתחום הכלכלי והפיננסי, עם יכולת לייעץ לצדדים ולהוות משענת לסוגיות ולשאלות בתחום. תפקידיו כוללים בראש ובראשונה יעוץ ניטרלי ובלתי תלוי לשני בני הזוג, כמו גם יעוץ לעורכי הדין במכלול ההיבטים הכלכליים והפיננסיים העולים בהליך, לרבות: גיבוש הערכה הוגנת, צודקת ובלתי תלויה לשווים הכלכלי של הנכסים השונים המצויים בבעלותם של בני הזוג, יעוץ כלכלי ניטרלי בכל הקשור לחלוקה הוגנת של הרכוש, וכן יעוץ פיננסי לכל אחד מבני הזוג בכל הקשור להתנהלות כלכלית נכונה לאחר גמר ההליך. המומחה הפיננסי מרכז את כלל הנושאים הכלכליים והפיננסים העולים בתהליך ועוזר לזוג בתהליך הגירושין בשיתוף פעולה לבחור באלטרנטיבה הטובה עבורם.

מהם המאפיינים והיתרונות העיקריים של המומחה המשתתף בהליך:

הכשרה מקצועית: בהתאם לתנאי הארגון הבינלאומי של הגירושין בשיתוף פעולה (IACP), המומחה הינו בעל הכשרה פורמלית וותק מקצועי בתחומי הכלכלה והפיננסים (כלכלן, רואה חשבון). המומחה עבר הכשרה ספציפית בתחום ההליך הקולברטיבי, המומחה עבר הכשרה בגישור ובנוסף, התמחה בגישור בתחום המשפחה ועבר הכשרה ספציפית בתחום.

 

מחויבות להליך הקולברטיבי: היועצים הפיננסיים, מהווים חלק מהצוות המשתתף בהליך וחותמים יחד עם עורכי הדין על הסכם ההתקשרות הבסיסי בתהליך וכפופים לכל הכללים המסוכמים.

ניטרליות: אחד החששות האפשריים של שני הצדדים (בדומה להליך הגישור) הוא בקיומם של קשרים סמויים בין המומחה לבין אחד מהצדדים העלולים לגרום להעדפה. על המומחה להבהיר ולהצהיר עם תחילת ההליך הכלכלי על אי קיומם של קשרים או הכרויות מוקדמות מעין אלו (לרבות במעגלים חברתיים, בקשרי משפחה רחוקים וכד'). הכרות מוקדמת עם מי מהצדדים אינה בהכרח פוסלת את המומחה, אולם יש עליו חובה להצהיר ולחשוף זאת ולקבל את הסכמת הצד השני מראש.

חיסיון: אחד היתרונות הבולטים של ההליך, בעיקר מההיבטים הכלכליים והפיננסיים, הינו העובדה כי זה הליך החוסה בצל החיסיון. העובדה כי ההליך חסוי, מאפשרת לצדדים למסור את מלוא המידע והפרטים בנושא הרכוש המשותף ללא כל חשש שמא מה שיאמרו או ימסרו בהליך עלול לשמש לרעתם בהליך משפטי עתידי, במקרה וההליך הקולברטיבי לא יסתיים בהסכמה. לא ניתן להעיד את המומחה הכלכלי בערכאות משפטיות אם תהליך הגירושין בשיתוף פעולה לא יצלח.

כיצד אנו פועלים ומהו מהלך היעוץ?

בדומה להליך הגישור, המומחה הפיננסי מציג את עצמו, את הכשרתו ואת נסיונו בתחום הכלכלי פיננסי בכלל ובתחום הקולברטיבי/גירושין בשיתוף פעולה בפרט. המומחה מציג בפני הצדדים את תפקידיו, את התחומים השונים בהם ביכולתו לסייע ואת מבנה ההליך אותו הוא עומד לרכז ואת שיתוף הפעולה שלו עם יתר חברי הצוות.

המומחה מתשאל, מקבל ומרכז נתונים ומידע לגבי פריטי הרכוש השונים המצויים בבעלותם של בני הזוג לרבות: דירת המגורים, נדל"ן נוספים, חברה או עסק אותם מפעילים אחד או שני בני הזוג, חסכונות פיננסיים כדוגמת קופות גמל, קופות פנסיה, קרנות השתלמות, תוכניות חסכון, חסכונות נזילים אחרים ופרטי חשבונות הבנק ההליך הקולברטיבי נעשה בשיתוף פעולה ותחת גילוי נתונים מלא ומראש. בשלב זה מתקיימות פגישות משותפות, ולפי הצורך ובהתאמה לכללי ההליך הקולברטיבי- גם פגישות נפרדות.

המומחה מבצע הערכת שווי כלכלית למכלול הנכסים למועד אשר מוסכם על הצדדים כ"מועד הקרע". במהלך גיבוש הערכות השווי יכול המומחה להיעזר לפי הצורך בשמאי מקרקעין, במעריך שווי חברות ועסקים, באקטואר, ביועץ בתחום המיסוי ולעיתים בגמלוג. בסוף שלב זה בהליך מוצגות בפני בני הזוג  אלטרנטיבות שונות לבחירתם להערכת שווי ניטרלית לנכסים תוך כדי דיון משותף. המומחה הפיננסי מסייע לשני בני הזוג בשאלות, בהבהרות ובמידע נוסף לפי בקשתם.

הממצאים מוצגים בפני עורכי הדין ונערכים דיונים משותפים לגבי חלוקות אפשרויות של הרכוש עד הגעה להסכם.  המומחה הפיננסי יועץ בתהליך, מציג רעיונות לבניית הפתרונות ומסייע לפי הצורך לעורכי הדין. במקביל, ולפי בקשת אחד או שני בני הזוג, ניתן סיוע בבניית תקציבי מחיה ותזרימי מזומנים נפרדים לתקופה שלאחר הפרידה.

לסיכום, בהליך הקולברטיבי הצדדים אינם "מכים את המומחה (הפיננסי)" אלא משתפים איתו פעולה באופן הדוק.

אורי וולף הינו כלכלן בכיר, פעיל בתחום הגרושים בשיתוף פעולה, מגשר ומומחה בהערכת שווי חברות ועסקים.

אהבתם? שתפו!

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו בווטסאפ

השאירו תגובה